Entertainment

BRAND ENTERTAINMENT
Jean-Benneth Tyrén supportar medvetna uppdragsgivare med att förstärka företagskulturen genom regisserade upplevelser, utbildning & underhållning. På förfrågan dokumenteras varumärkesupplevelser och underhållning på film och fotografi. Extra allt från idé till succé!

EDUTAINMENT.
– en planerad och regisserad mix av utbildning och underhållning. Extremt effektivt för proffessionella i företagsmiljöer som på destinationer, hotell, restauranger, butiker, kontor och miljöer med möten. Inför detta i er företagskultur redan idag om ni vill utmärka er, utbilda er, motivera ert team och skapa långsiktig lojalitet. Edutainment är en optimal investering för att göra just det. Edutainment kan också vara ett annat ord för lärandeengagemang. Jean Benneth skapar en aktivitet för att medarbetarna ska känna sig entusiastiska över att lära sig och arbeta för teamet. Att mixa utbildning med underhållning är nyckeln för att uppnå detta. Samtidigt som JB gör detta med teamet förstärks även varumärkeskulturen och höjer er personal individuellt och som grupp. Jean Benneth producerar edutainment koncept med metoder från IDG, Inner Development Goals.

Vara, Tänka, Relatera, Skapa, Samarbeta och Agera.

Det är roligt, lärorikt och skapar positiv energi. Edutainment är seriöst och professionellt. Ta kontakt redan idag om ni vill lära er mer.

EDUTAINMENT.
– the mix of education and entertainment is powerful. Extremely effective for professionals in corporate settings and branded enviroments. If you want to excel, educate, motivate your team and create long term loyalty. Edutainment is a great investment doing precisely that. Edutainment could also be another word for learning engagement. Jean Benneth aim for employees to feel enthusiastic and excited about learning and working for the team. Mixing education with entertainment is key to achieving that. While doing so, JB also boost the Brand Culture and elevate your personell. Jean Benneth produce edutainment concepts using the methods of IDG, Inner Development Goals.

Be, Think, Relate, Create, Collaborate & Act.

CTRL+ALT+DEL

Control yourself, Alter your thinking, Delete negativity

It is fun, educational and creates positive energy. Edutainment is serious and professional. Connect if you want to learn more.

BRAND STUDIO
Som kreativ marknadskonsult väljer Jean-Benneth Tyrén rätt vägar med över 30 års erfarenheter, och verkar i ett utvecklat internationellt nätverk. Som konsult anpassas team och produktion kostnadseffektivt efter era behov. Som regissör, kreativ producent verkar Jean Benneth idag från sin industristudio i Malmö med sitt team, där det produceras film, fotografi & musik dagligen. JB förstärker er destination och företagskultur genom regisserade upplevelser, utbildning & underhållning.

• Projekt-Produktionsledning
• Upplevelsedesign / Underhållningsproduktion
• Musik / Audiodesign / Film / Fotografi
• Mediaproduktion / Manus / Program
• Scen / Teknikproduktion / Personal
• Regi / Produktion / Dokumentation
• Koreografi / Staging / Scenografi / Styling

BRAND EXPERIENCES IS EVERYTHING
As your creative partner Jean Benneth design, develop, supervise and deliver tailor made Brand Experience Concepts & Edutainment that boost your Brand Culture. As a marketing and performance consult, Jean Benneth  shape brand cultures, create richer conversations, create positive relations, create audience engagement and boost people on all levels.

Back to Top