Culture

BRAND CULTURE
Positiva relationer. Varumärkeskulturen är ditt företags DNA. En företagskultur är de normer, värderingar och attityder som skapar beteenden hos personalen på ert företag. Forskning visar att en stark och positiv kultur skapar engagemang, sammanhållning och förändringsbenägenhet. Alla är viktiga faktorer för att nå framgång. Både vad gäller ekonomiska resultat men också för att skapa en attraktiv organisation som utvecklar och attraherar både kunder och personal.

Det är er yttre image och företagsfilosofin i en tydlig mix, som skall styra varje varumärkesuttryck, kundinteraktion och rekryteringsbeslut. Hur investerar ni i er destination, personal och företagskultur idag?

BOOST YOUR BUSINESS
Resultatet av service, tjänster, upplevelser skall generera en effekt som både förstärker och utvecklar ert varumärke, företagskultur och försäljning. I farten skapar Jean Benneth positiva relationer och boostar er  personal i olika processer. Jean-Benneth Tyrén skräddarsyr även efter era behov och budget. Aktiv för uppdragsgivare i Skandinavien och på Palma de Mallorca.

• Coaching / Utbildningar / Seminarium / Kurser (Ledarskap, Team)
• Teambuilding / Teamaktiviteter (Utbildning, Utveckling)
• Företagskonferenser / Företagsresor (Affärsnytta, Upplevelser)
• Workations / Workouts (Arbetsglädje, Hälsa, Nöje)

CREATIVE SERVICES
Jean-Benneth Tyrén design and create Brand Experiences & Edutainment. Develops Destinations and Teams for you. Produce powerful media for your live and digital destination enviroments. Jean Benneth presents a modern and urban culture of creative production including expertise in concept and graphic design, visual art direction,  film production and photography, music and audiodesign, multimedia production and experienced project management. A Brand Experience is a structured experience. Designed to influence a targeted audience into loyalty and buying into the brand and the products or services it offers, both emotionally and financially. Jean Benneth move and connect brands and people through positive relations across the world. 

Back to Top