Home

A Creative Director & Executive Producer from Sweden
with International Brand Experiences Across the World

Jean-Benneth Tyrén är en oberoende kreativ marknadskonsult som skapar balans i en digital värld med verkliga och regisserade varumärkesupplevelser, underhållning, utbildning & utveckling för ert varumärke, destination, organisation & företagskultur.

A consulting Brand & Marketing Manager, Creative Director & Executive Producer creating Positive Relations and Brand Experience Marketing across the world.

BRAND EXPERIENCE
Business areas since 1988
Marketing & Branding • Design & Concept • Meetings & Events • Brand Experience & Entertainment • Films & Photography

Brand Marketing • Retail Marketing •  Fashion Marketing • Lifestyle Marketing • Automotive Marketing • Destination Marketing • Event Marketing • Video Marketing   

Back to Top