Konsult

ÖVERTYGELSER

Ta ställning.
Det är helt naturligt att vilja passa in – att hålla sig till det som är bekant och spela det säkra kortet. Men för ett varumärke är det farligt att spela så. Du måste sticka ut. Synas, höras och kännas.

Håll det enkelt.
Om en varumärkesstrategi eller kampanj är svår att förstå är den förmodligen fel. De bästa varumärkena bygger på ett enkelt koncept. Detaljerna är däremot alltid lika viktiga.

Bra idéer tar tid.
Att tänka och tänka igen. Bra kreativa lösningar tar ofta mycket tid och ansträngning. Research, undersökning, sammanställande, se sammanhang och skapa en automatisk förståelse. Men inte alltid. Ibland är de bästa idéerna de första som dyker upp. Tro på dig själv.

Prototyp tidigt och ofta.
Varumärkesstrategier, beskrivet uppdrag, uttalanden och idéer till positionering är ofta viktiga och nästan alltid till hjälp. Men det verkliga testet är kreativt utförande. Ju tidigare en strategi kan provas, desto tidigare kan den utvärderas och förfinas. Var aldrig rädd för förändring.

Håll dig öppen och inspirerad.
Inspiration är en inställning – en vilja att underhålla det ologiska, att sträcka sig utöver personlig smak, att omfamna det du ursprungligen kan avvisa, ställa frågor och vara nyfiken. Se till allt och vem som helst för inspiration. Var alltid öppen, alltid.

ANSVAR

Skapa förslag innan genomförandet av ett uppdrag.
Kreativa konsulter visar potentiella kunder vad de har att erbjuda. Kreativa konsulter utvecklar engagerande förslag för varje ny klient, och presenterar olika förslag-stilar, oavsett textuella, audiella eller visuella utmaningar –  dessa är unika för varje projekt.

Ge uppdateringar till klienter.
Som konsult arbetar vi med ett gemensamt ansvar för framgång. Så därför vägleder jag er under hela processen för innehåll och utvecklingsåtgärder. Kreativa konsulter ansvarar för att ge kunder uppdateringar varje steg på vägen, vilket kräver digital eller personlig kommunikation.

Revidera och redigera.
I kreativa branscher är ofta revision och redigering en viktig del av innehållsutvecklingen. Kreativa konsulter gör förändringar baserade på kund- och ledningsförfrågningar, och dessa revideringar är ofta tidskänsliga.

Samarbeta med teammedlemmar
Kreativa konsulter arbetar ofta med andra – som medkonsulter, tekniska experter och leder – för att slutföra kampanjen-produkten. I detta samarbete ingår att dela idéer och vara lyhörda för kritik och andra yrkesmässiga arbetssätt.

Forskning och insamling av data
I många branscher samlar kreativa konsulter modern data och utför marknadsundersökningar. De använder olika källor för att samla in denna statistik och använder data för att effektivt nå målgrupper. Det är så jag utbildar gruppen och skapar en automatisk förståelse i varje enskild utmaning.